Pälkäneen Vanhankirkon Suojeluyhdistys Ry

S:t Mikaels kyrka i Pälkäne

Det exakta byggnadsåret för den gamla kyrkan i Pälkäne är inte känt. Sannolikt är, att den blev färdigställd alldeles i slutet av 1400-talet. År 1506 förskaffades till kyrkan två träskulpturer, som numera bevaras i Nationalmuseet. Kyrkan blev aldrik välvd med tegelsten, utan innertaket var gjort av trä. På västra gaveln har bevarats en intressant prydnadsmålning. I sydöstra hörnet, av kyrkoonmrådet, vid den gamla landsvägen, stod ett klocktorn av trä, som sedermera har rivits.
Under stora ofreden år 1713 blev kyrkan utsatt för rån, och det tog årtionden innan kyrkan blev återställd. Vid samma tid, år 1719, skar boktryckaren Daniel Medelplan, som vistades i trakten som krigsflyktning, tryckplatar av trä för tryckande av en ABC-bok. En minnessten för Medelplan har rests invid kyrkan. Åren 1836-39 byggdes den nya kyrkan, och den gamla läts förfalla. För första gången vidtogs åtgärder för att reparera kyrkan på 1930-talet. Reparationsarbetena sattes åter i gång på 1950-talet. Efter det all reparationsplanerarna helt har blivit genomförda förblir denna säregna ruinkyrka ett monument för förna generationers arbete och ande.


Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry on perustettu 25.10.2002 tarkoituksenaan suojella ja kerätä varoja Pälkäneellä sijaitsevan Pyhän Mikaelin rauniokirkon korjaukseen.

Suojelun päätavoite on Pyhän Mikaelin kirkon raunioiden vaaliminen ja kunnioittaminen osana pälkäneläistä ja suomalaista kulttuuriperintöä. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös vanhan kirkon saattaminen sellaiseen kuntoon, että sitä pystyttäisiin käyttämään ainakin kesäisin erilaisiin tapahtumiin.

Yhdistys ja yhdistyksen toimintaa organisoiva hallitus toimii talkoovoimin.

Lue uusin jäsenkirjeemme

Yhdistyksen säännöt  (PDF)